Fasciatherapie

Ervaar de autonome levenskracht van je lichaam.

Fasciatherapie is een vorm van kinesitherapie gebasseerd op de nieuwste inzichten van de biomechanica en de ontdekking van een autonome beweging in het bindweefsel. 

Fasciatherapie werkt OP en MET de natuurlijke autonome beweging van het BINDWEEFSEL. Deze beweging is een vorm van levensbeweging die tot in elk weefsel (orgaan) kan doordringen.

Bindweefsel is een soort van intern flexibel skelet, te vergelijken met een groot haakwerk, dat zich uitstrekt in je hele lichaam. Op sommige plaatsen is het compacter, op andere plaatsen is er meer ruimte tussen de vezels.
Het is aanwezig zowel rond als tussen organen, alsook op celniveau.
Dit betekent dat je zowel oppervlakkige als diepe structuren en hun specifieke functie beïnvloedt door te werken met die autonome beweging.
Deze beweging is niet zichtbaar, maar wel voelbaar. Ze brengt leven!

Bindweefsel is betrokken bij elke beweging die je doet (vb. stappen,  arm uitstrekken, bukken …) of elke beweging die autonoom gebeurt. (vb. ademhaling, vertering, circulatie van vloeistoffen, stofwisseling …)

Bindweefsel is gevoelig en reageert op fysieke en psychische stress met spanning in de meer contractiele delen van dit weefsel.  
Dit verstoort de lokale doorbloeding, wat pijn en ontstekingen veroorzaakt.
Naarmate het probleem aanhoudt of er te weinig vitaliteit is, ontstaan er verhardingen, die niet meer spontaan herstellen.
Dit beïnvloedt de manier waarop je beweegt: sommige delen zijn stijf en overbelasten andere delen of beïnvloedt je psycho-emotionele toestand en gedrag; afhankelijk van wat de uitlokkende factor was.

Soepel houden van bindweefsel, herstelt de fysiologie en laat het lichaam beter functioneren. Dit zorgt voor grotere veerkracht, mentale capaciteit en vitaliteit bij veranderende omstandigheden of trauma. 

Deze methode is ontwikkeld door Prof Danis Bois, hoogleraar aan de universiteit van Porto.

 

Fasciatherapie is helend en vormend met aandacht voor de fysieke en psychische component van een probleem. 

 logo fasciatherapie

 

HOE ?

Het vrijmaken van geblokkeerd weefsel gebeurt heel rustig en zacht. Het is volledig veilig met respect voor je actuele persoonlijke toestand.

Mijn handen maken trage en zachte rek- en duwbewegingen.
Vertrekkend van de huid kan je meevoelen dat laag voor laag alle weefsels betrokken worden in een vloeiende beweging.

Je ervaart warmte, soepelheid en meer ruimte in je lichaam. Er ontstaat een toestand van globaliteit, meer vitaliteit en een rijker bewustzijn van jezelf.

Tijdens het vrijmaken van blokkades en verhardingen komt soms een stukje persoonlijke geschiedenis vrij. Je (h)erkent een ervaren situatie en begrijpt de betekenis van deze info.

Enkele voorbeelden:

  • Bij mentale stress wordt je hersenvlies strakker. Dit beïnvloedt de werking van de hersenen en gaat gepaard met star denken, piekeren of cirkelgedachten. Ontspanning in het hersenvlies opent andere gezichtspunten.
  • Een mobiliteits tekort in een knie  na een val kan tezelfdertijd ook persoonlijke info geven over 'het been stijf houden'. Dit is een gedrag dat zijn nut heeft, maar niet altijd! Is je knie weer functioneel, dan heb je de keuze om al dan niet 'het been stijf te houden'!

Je vindt een verhelderend filmpje op  https://vimeo.com/202269557

 

VOOR WIE ?

Geschikt voor elke leeftijd.

  • Voor pijnverlichting aan spieren of gewrichten (rug, nek, schouders, knieën, enkels, heupen).
  • Voor functieherstel bij maag-darmklachten, hoofdpijn, migraine, circulatiestoornissen, problemen met de ademhaling, constipatie, slaapstoornissen … .
  • Voor vitaliteitsopbouw en meer veerkracht bij stress, angsten, depressie, burn-out,  ...

 

Member Login

×